Select Page

El termini d’inscripció per a participar finalitzarà el 21 de febrer


El regidor de Cultura, Miquel Zaragoza, ha comparegut públicament junt amb la presidenta d’UNART –Unió d’Artesans d’Altea-, Marta Williams, per a donar a conéixer les bases de què serà la XXVIII Mostra d’Artesanía. Com ha indicat l’edil, “l’objectiu de la Mostra és impulsar i fomentar l’artesania a Altea intentant que l’obra dels artesans siga considerada en relació al seu alt valor sociocultural”. Com ve sent habitual, la Mostra estarà exposada durant els dies de Setmana Santa i els mesos de juliol i agost.
Segons les dades facilitades per Zaragoza, qui ha explicat que “el tipus d’artesania d’esta Mostra és l’artística i de creació amb un alt grau de manipulació en matèries primeres i una alta qualitat”, les inscripcions hauran d’anar acompanyades d’una mostra altament representativa dels treballs que exposaran i el termini de presentació de la documentació, junt amb les mostres de les peces es presentaran en la Casa de Cultura d’Altea fins al 21 de febrer. “No s’acceptarà documentació gràfica sobre les peces, ni en format digital. Es presentaran com a màxim de 8 a 10 peces que seran les que el jurat encarregat de la selecció valore”, ha afegit el regidor.
Quant a la documentació a aportar junt amb la instància d’inscripció, Miquel Zaragoza hi ha detallat, que esta haurà d’anar acompanyada d’una fitxa tècnica de l’obra; una llista en què s’especifique la tipologia de productes a exposar en el lloc; fotografia del lloc muntat; document de Qualificació Artesana i document acreditatiu d’estar donat d’alta referit a l’exercici corrent.
El permís de la Mostra es concedirà durant 4 dies de Setmana Santa, del 21 al 24 d’abril i des del 2 de juliol al 4 de setembre i no s’atorgarà un període de temps inferior. Com a novetat de les presents Bases, Miquel Zaragoza ha desvelat que “aquell artesà seleccionat que renúncia a participar sense justificació amb la bestreta suficient no podrà optar en la següent edició”.
“També enguany es van a atorgar tres premis als millors treballs, que seran adquirits per la Regidoria de Cultura per les quanties següents: 1.000€ el primer premi; 900€ el segon i 800€ el tercer premi”, ha comentat el responsable d’àrea.
El resultat de la selecció es publicarà el 2 de març en la pàgina web de l’Ajuntament: www.altea.es; igual que estes bases.
Per la seua banda, la presidenta d’UNART, Marta Williams ha agraït a l’Ajuntament el suport que presta a l’associació i per la consideració que li dóna a l’artesania. Així mateix, Williams ha declarat, “Altea s’ha consolidat com a punt de referència a nivell artesanal amb la Mostra”.

Pin It on Pinterest