Select Page

La Regidoria de Comerç s’ha adherit al programa d’ajudes que s’oferixen des de la conselleria de Benestar Social i que ascendix a un màxim de 3.000 €. Estes ajudes, ha indicat el regidor, Miquel Zaragoza, “són les ajudes Dóna Empresa que estan dirigides a fomentar l’activitat empresarial de les dones de la Comunitat Valenciana en el marc de les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats per a l’exercici 2010”.


Zaragoza ha continuat indicant que “estes ajudes van dirigides a dones que s’hagen constituït com treballadores autònomes o que hagen creat una societat, siga quina siga la forma jurídica que adopten, a fi de fomentar la inserció laboral i l’activitat empresarial femenina i que hagen iniciat l’activitat econòmica des de l’1 de gener del 2010”. D’esta manera, la quantia de la subvenció “serà d’un màxim de 3.000 € -indica el regidor- i els gastos que se subvencionen són els de constitució i posada en marxa, lloguer i traspàs de locals destinats a l’activitat, cànon de franquícia, quotes de col·legiació, costos de seguretat, publicitat i programari”.


Totes les interessades han de dirigir-se a l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), ubicada en la C/ Costanera Pont de Moncau, 29 o al telèfon 965845789.

Pin It on Pinterest