Select Page

Des del dia 10 fins al 30 de desembre romandrà obert el termini de sol·licitud d’ajudes econòmiques destinades a sufragar gastos de guarderia en xiquets menors de 3 anys en el terme municipal d’Altea. Ajudes per a mares treballadores empadronades a Altea que estiguen donades d’alta en la Seguretat Social o en una altra mutualitat i que porten al seu fill a una guarderia a Altea. També els pares o tutors legals podran beneficiar-se de l’ajuda sempre que acrediten que són viudos o tinguen la custòdia dels xiquets; així ho han donat a conéixer la regidor d’Educació, Pepa Perlés i el Regidor d’Hisenda, Eloy Hidalgo. Les sol·licituds podran materialitzar-se en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del consistori.


Segons ha indicat la responsable d’Educació, es tracta d’una subvenció de caràcter anual retroactiu, per la qual cosa se sol·licita en l’últim mes de l’any i permet incloure la mensualitat de desembre. “Les ajudes són aplicables de l’1 de gener al 31 de desembre del 2009, per això esperem a l’últim mes de l’any per a convocar-les”, ha puntualitzat Perlés.
Es tracta d’una subvenció per a guarderia que contempla dos modalitats; la primera d’elles de 60€ mensuals per mes i per fill en el cas que la renda familiar neta siga menor a dos vegades l’IPREM, és a dir, la renda familiar neta. La segona de les modalitats atén a una ajuda de 30€ mensuals per mes i per fill en el cas que la renda familiar siga igual o superior a dos vegades l’IPREM. Segons les dades aportades per l’edil d’Hisenda l’IPREM del 2009 està situat en 6.323’86€.
Els requisits que han de complir-se per a percebre este tipus d’ajudes i els diferents documents que s’han d’aportar per a la sol·licitud de les mateixes són: un imprés de sol·licitud degudament omplit i firmat; el certificat d’empadronament de la unitat familiar a què pertany el xiquet pel qual es demana la subvenció; una fotocòpia del llibre de família en què consten els fills per als que se sol·licita l’ajuda; en el cas de famílies monoparentals s’ha d’acreditar la condició per mitjà del llibre de família, un certificat del registre civil, sentència judicial ferma de la separació matrimonial o un interlocutòria judicial de mesures provisionals; la fotocòpia de la declaració de la renda o autorització a l’Ajuntament de la sol·licitud a Hisenda; un certificat emés per guarderia en què conste el nombre de mesos durant els quals el xiquet ha estat anant a la guarderia i un certificat de treball dels pares.
Eloy Hidalgo ha recordat que “s’està parlant de Renda Familiar Neta, no l’import que cobren les famílies en les seues nòmines. La Renda Familiar Neta es calcula amb totes aquelles rendes generades, menys les deduccions que trobem en la declaració de la Renda”.
L’edil socialista ha emmarcat l’ajuda en “una mesura més d’este Equip de Govern encaminada a conciliar la vida familiar amb la laboral”. “Hem destinat 45.000€ a l’ajuda per a guarderies i igual que l’any passat, totes les sol·licituds que complisquen amb els requisits establits, rebran l’ajuda. L’única diferència és que hi haurà ajudes de 60 € al mes per fill i altres de 30€ al mes per fill, depenent de la renda familiar”.


 

Pin It on Pinterest