Select Page

Baltasar Ripoll, portaveu del Grup Municipal del BLOC en l’Ajuntament d’Altea ha presentat en roda de premsa  la posició del seu partit al respecte de la revisió cadastral i el previsible increment en l’impost de béns immobles (IBI) per al 2010 i anys segúents.


El portaveu del grup valencianista va explicar que quan el BLOC va acceptar el 2008 la pujada de l’impost per a l’any 2009 ho va fer per dos motius: perquè el valor dels immobles no s’havia revisat des de 1996 i perque l’any 2009 es demanaria una revisió cadastral nova, que actualitzaria eixos valors. Com a compensació per la pujada dels impostos que l’equip de govern PSOE-CIPAL va proposar en aquell moment, amb la nova revisió i l’augment lògic dels valors, el govern municipal es va comprometre a abaixar els impostos, per tal que els que tingueren menor diferència entre el valor antic i el valor actual dels immobles no es trobaren amb una nova pujada.


No obstant això, no s’ha fet res en este sentit i, si no s’actua amb eficiència i rapidesa, la reducció no entraria a temps –abans de l’1 de gener- i els contribuents del nostre poble haurien de mantenir una taxa d’ Ibi urbà del 0,825, que és molt elevada si s’aplica la nova valoració de 2009, la que acaben de rebre els contribuents.


Per això el BLOC vol fer una crida a la responsabilitat dels partits que governen i dels de l’oposició per tal d’ajustar l’impacte de la revisió cadastral a la mínima expressió, més si es té en compte el difícil moment en què estem.


El BLOC considera justificats els temors de la gent perquè la reacció de l’equip de govern PSOE-CIPAL ha sigut lenta i poc clara. Esta inexplicable passivitat pot significar l’aplicació automàtica de pujades en els impostos municipals, que el BLOC no consentirà.


En un altre ordre de coses, el BLOC també ha demanat la suspensió de l’aplicació de la revisió cadastral per part de l’Ajuntament a la zona del PAI Los Puentes de l’Algar.


Segons, explicava Baltasar Ripoll, esta mesura es presenta per considerar que el projecte està en els tribunals i que la revisió plantejada representa un augment del 235% més del que es paga en este sector en l’actualitat.


Ja existix una sentència en contra del projecte i, va recordar Baltasar Ripoll,  el BLOC té un recurs en els tribunals pendent de resolució que podria impedir l’execució del projecte. Si això ocorre, les terres mantindrien la qualificació de rústiques i l’Ajuntament hauria de tornar els diners cobrats de més, amb les conseqüències negatives que este fet tindria. Per això el Grup Municipal BLOC-Verds d’Altea ha presentat a la Comissió Informativa d’Hisenda una moció al respecte (que està sent estudiada pels serveis jurídics municipals).


En conseqüència, el portaveu del Grup Municipal BLOC-Verds ha demanat la convocatòria urgent d’un plenari que discutisca i aprove en temps i forma tots els canvis que siquen necessaris per a ajustar el valor cadastral a a legalitat, a una revisió no abusiva i a les promeses fetes al BLOC per l’equip de Govern POSE-CIPAL quan pretenien aconseguir dels valencianistes el seu suport per a aprovar la pujada del tipus de l’IBI el 2008.

Pin It on Pinterest