Select Page

Eloy Hidalgo afirma que l’Ajuntament tindrà més diners per a atendre les necessitats dels ciutadans


El pla d’austeritat que s’està implantat des de la regidoria d’Hisenda ha aconseguit reduir els recàrrecs que efectua Suma a l’Ajuntament quan els ciutadans no complixen amb la seua responsabilitat d’atendre els pagaments dels seus impostos en el període voluntari.
Eloy Hidalgo, regidor delegat, ha recordat que “fa temps que es va presentar un pla d’austeritat econòmica municipal amb el que ens anem a estalviar molts diners ja que a iniciativa de Suma hem modificat el conveni de col·laboració que tenim amb ells”.


 Esta mesura es va concretar gràcies a la modificació de la compensació econòmica a satisfer per l’Ajuntament a favor de Suma en matèria de recaptació dels tributs una vegada traspassat el període executiu de pagament per part dels ciutadans. Este acord va ser aprovat en l’últim ple per unanimitat i suposa abans que res un augment dels ingressos públics ja que amb esta modificació l’Ajuntament que amb anterioritat havia d’assumir un 20% fix de recàrrec ara s’establix un cànon progressiu. “Amb açò aconseguim una cosa important -remarca Hidalgo- perquè l’Ajuntament tindrà més diners per a atendre totes les necessitats dels ciutadans i del propi consistori municipal. És una mesura que recau directament en el benestar dels ciutadans”.
Hidalgo ha explicat que “el ciutadà no notarà res perquè fins ara si no complia amb terminis en els pagaments dels rebuts, patia un recàrrec i davant d’açò, Suma aplicava a l’Ajuntament en tots els casos un recàrrec d’un 20% de l’import del rebut quan no obstant això el ciutadà havia de pagar un 5 o un 10% segons el moment en què es trobara el pagament del tribut”. Ara, “l’Ajuntament només pagarà a Suma per gestionar els rebuts el mateix recàrrec que pague el ciutadà si és el cas el 5 o el 10%”. Per al regidor açò suposa que a final d’any “la factura amb Suma es va a reduir considerablement tenint en compte que l’IBI és el major impost que gestiona este Ajuntament i que a causa dels temps en què estem, s’esperen demores en els pagaments dels tributs municipals en el període de pagament voluntari”.
El nou conveni establix un percentatge del 5% de recàrrec a assumir per l’Ajuntament davant de Suma quan se satisfaça la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment; un 10% quan se satisfà la totalitat del deute i el propi recàrrec en el termini assenyalat en l’article 62.5 de la Llei 58/2003 per a l’ingrés dels deutes en període executiu notificades per mitjà de provisió de constrenyiment i un 20% quan s’efectue el seu ingrés després del termini assenyalat en l’article 62.5 de la Llei 58/2003. 

Pin It on Pinterest